Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

Να ενημερώσω όσους πρόκειται να αγοράσουν βιβλία ότι τεραστια ποικιλία και πολύ καλές τιμές έχουν τα βιβλιοπωλεία : Πολιτεία (Ακαδημίας και Ασκληπιού) και Πρωτοπορία (Γραβιάς και Εμ. Μπενακη) στο κέντρο της Αθήνας.
Καλές γιορτές μ' ένα βιβλίο.

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 10


Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Ελληνική επανάσταση και ευρωπαϊκή διπλωματία (1821-1830)
Η αρνητική διεθνής συγκυρία:
·      Στόχος των ευρωπαϊκών δυνάμεων ήταν η διαμόρφωση μιας ισορροπίας δυνάμεων, ενός status quo, που θα απέτρεπε στο μέλλον τις συγκρούσεις.
·      Η Ευρώπη βίωνε την Παλινόρθωση.
·      Η ελληνική επανάσταση ήταν μια συνιστώσα του ανατολικού ζητήματος.
Οι διπλωματικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης (1821-1830:
·      1821-1822: καταδίκη της ελληνικής επανάστασης από τον τσάρο και επικράτηση του δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
·      1823: στροφή στην ευρωπαϊκή διπλωματία από τον Άγγλο υπουργό Εξωτερικών Τζόρτζ Κάνιγκ, που αναγνώρισε τους Έλληνες ως εμπόλεμη δύναμη.
·      1824: αντίδραση της Ρωσίας με την πρόταση του σχεδίου των τριών τμημάτων, το οποίο απορρίφθηκε και από το σουλτάνο και από τους Έλληνες.
·      1824-1825: σύναψη από τους επαναστάτες δύο δανείων με αγγλικές τράπεζες.
·      1825: υπογραφή από τους Έλληνες της πράξης προστασίας από τους Άγγλους.
·      1826: απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων να λύσουν το ελληνικό ζήτημα.
·      1827: υπογραφή από Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία της ιουλιανής συνθήκης του Λονδίνου και ένοπλη επέμβασή τους, στη ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου οι στόλοι των τριών Δυνάμεων σύντριψαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.
·      1828-1829: ήττα του σουλτάνου στο ρωσοτουρκικό πόλεμο.
·      1829: απόδοχή από τον σουλτάνο των αποφάσεων των Δυνάμεων με τη συνθήκη της Αδριανούπολης.
·      1830: υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, με την οποία οι Δυνάμεις αποφάσισαν την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και επέλεξαν ως ηγεμόνα του τον Λεοπόλδο του Σαξ-Κόμπουργκ, αλλά ο ίδιος δεν αποδέχτηκε την εκλογή του. Σύνορα : Σπερχειός - Αχελώος
Το κίνημα του φιλελληνισμού
Ορισμός:
Ο φιλελληνισμός ήταν ένα κίνημα συμπαράστασης στους Έλληνες και στρεφόταν εναντίον τόσο της οθωμανικής απολυταρχίας, όσο και της Ιερής συμμαχίας.
Αιτίες ανάπτυξης του φιλελληνισμού:
·      ο φιλελευθερισμός και ο ριζοσπαστισμός της γαλλική επανάστασης,
·      ο θαυμασμός των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό,
·      ο αποτροπιασμός για τις βιαιότητες των Τούρκων,
·      η συγκίνηση από τις ελληνικές επιτυχίες.
Η προσφορά του φιλελληνισμού:
·      οικονομική ενίσχυση,
·      ηθική συμπαράσταση,

·      προσωπική συμμετοχή φιλελλήνων στον Αγώνα.

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 11                Τα επαναστατικά κύματα του 1830 και του 1848 στην Ευρώπη
Οι επαναστάσεις του 1830
Η επανάσταση στη Γαλλία:
Εκδηλώθηκε από τη μεγαλοαστική τάξη και τα λαϊκά στρώματα εναντίον του βασιλιά Καρόλου Ι’, αλλά τη λύση επέβαλαν οι φιλελεύθεροι αστοί, οι οποίοι ευνόησαν την άνοδο στο θρόνο ενός μετριοπαθούς βασιλιά, του Λουδοβίκου-Φιλίππου.
Η επανάσταση στο Βέλγιο:
Οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητου βελγικού κράτους το 1830.
Η επανάσταση στην Πολωνία:
Είχε εθνικό χαρακτήρα με κύριο αίτημα την ανεξαρτησία από τη Ρωσία, αλλά απέτυχε, εξαιτίας α) της επέμβασης ισχυρών ρωσικών δυνάμεων και β) των διαφωνιών μεταξύ των επαναστατών.
Οι επαναστάσεις του 1848
Αίτια:
·      Οικονομικά - κοινωνικά: πτώση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων.
·      Εθνικά: ανάδυση εθνικών ιδεών.
·      Πολιτικά: ενίσχυση των ανατρεπτικών δυνάμεων.
Η επανάσταση στη Γαλλία:
Οδήγησε αρχικά στο σχηματισμό δημοκρατικής κυβέρνησης, η οποία παραχώρησε πολιτικά δικαιώματα σε όλους τους άνδρες και πήρε μέτρα οικονομικής ανακούφισης των λαϊκών τάξεων, αλλά στη συνέχεια τα μέτρα αυτά αναιρέθηκαν.
Η επανάσταση στην Αυστρία:
Προκάλεσε αρχικά τη φυγή του αυταρχικού πρωθυπουργού Μέτερνιχ και του αυτοκράτορα Φερδινάνδου, αλλά στην εξέλιξή της καταπνίγηκε.
Η επανάσταση στην Ουγγαρία:
Οι επαναστάτες με επικεφαλής τον Κόσουτ κήρυξαν την ανεξαρτησία της Ουγγαρίας και σχημάτισαν κυβέρνηση, αλλά τελικά και αυτή η επανάσταση καταπνίγηκε.
Η επανάσταση στην Πρωσία:
Ανέδειξε δύο ρεύματα, εκ των οποίων το ένα υποστήριζε τη δημιουργία μιας Μεγάλης Γερμανίας με τη συμμετοχή και της Αυστρίας και το άλλο  μιας Μικρής Γερμανίας υπό την καθοδήγηση της Πρωσίας.
 Αποτίμηση των κινημάτων του 1848
Τα επαναστατικά κινήματα του 1848, που ονομάστηκαν η άνοιξη των λαών:
·      επηρέασαν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό,
·      ευνόησαν τη μεγαλοαστική τάξη,
·      συνέβαλαν στην ανάδυση τα εθνικών αιτημάτων πολλών λαών.
·      μετατόπισαν το μέτωπο κοινωνικής αντιπαράθεσης από την αντιπαράθεση ευγενών - αστών στη σύγκρουση μεταξύ αστών και εργατών.