Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ 11                Τα επαναστατικά κύματα του 1830 και του 1848 στην Ευρώπη
Οι επαναστάσεις του 1830
Η επανάσταση στη Γαλλία:
Εκδηλώθηκε από τη μεγαλοαστική τάξη και τα λαϊκά στρώματα εναντίον του βασιλιά Καρόλου Ι’, αλλά τη λύση επέβαλαν οι φιλελεύθεροι αστοί, οι οποίοι ευνόησαν την άνοδο στο θρόνο ενός μετριοπαθούς βασιλιά, του Λουδοβίκου-Φιλίππου.
Η επανάσταση στο Βέλγιο:
Οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητου βελγικού κράτους το 1830.
Η επανάσταση στην Πολωνία:
Είχε εθνικό χαρακτήρα με κύριο αίτημα την ανεξαρτησία από τη Ρωσία, αλλά απέτυχε, εξαιτίας α) της επέμβασης ισχυρών ρωσικών δυνάμεων και β) των διαφωνιών μεταξύ των επαναστατών.
Οι επαναστάσεις του 1848
Αίτια:
·      Οικονομικά - κοινωνικά: πτώση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων.
·      Εθνικά: ανάδυση εθνικών ιδεών.
·      Πολιτικά: ενίσχυση των ανατρεπτικών δυνάμεων.
Η επανάσταση στη Γαλλία:
Οδήγησε αρχικά στο σχηματισμό δημοκρατικής κυβέρνησης, η οποία παραχώρησε πολιτικά δικαιώματα σε όλους τους άνδρες και πήρε μέτρα οικονομικής ανακούφισης των λαϊκών τάξεων, αλλά στη συνέχεια τα μέτρα αυτά αναιρέθηκαν.
Η επανάσταση στην Αυστρία:
Προκάλεσε αρχικά τη φυγή του αυταρχικού πρωθυπουργού Μέτερνιχ και του αυτοκράτορα Φερδινάνδου, αλλά στην εξέλιξή της καταπνίγηκε.
Η επανάσταση στην Ουγγαρία:
Οι επαναστάτες με επικεφαλής τον Κόσουτ κήρυξαν την ανεξαρτησία της Ουγγαρίας και σχημάτισαν κυβέρνηση, αλλά τελικά και αυτή η επανάσταση καταπνίγηκε.
Η επανάσταση στην Πρωσία:
Ανέδειξε δύο ρεύματα, εκ των οποίων το ένα υποστήριζε τη δημιουργία μιας Μεγάλης Γερμανίας με τη συμμετοχή και της Αυστρίας και το άλλο  μιας Μικρής Γερμανίας υπό την καθοδήγηση της Πρωσίας.
 Αποτίμηση των κινημάτων του 1848
Τα επαναστατικά κινήματα του 1848, που ονομάστηκαν η άνοιξη των λαών:
·      επηρέασαν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό,
·      ευνόησαν τη μεγαλοαστική τάξη,
·      συνέβαλαν στην ανάδυση τα εθνικών αιτημάτων πολλών λαών.
·      μετατόπισαν το μέτωπο κοινωνικής αντιπαράθεσης από την αντιπαράθεση ευγενών - αστών στη σύγκρουση μεταξύ αστών και εργατών.