Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης

Το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση
Οι πρώτες βιομηχανίες δημιουργήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία γύρω στα 1750-1780. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε εκβιομηχάνιση.
Κύρια χαρακτηριστικά της εκβιομηχάνισης:
·      Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνικών μέσων με επακόλουθα: 
Ø      τον περιορισμό της χειρωνακτικής εργασίας,
Ø      την  αύξηση της παραγωγής,
Ø      τη μείωση του κόστους των προϊόντων.
·      Η αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας – κυρίως του άνθρακα.
·      Η εφαρμογή καινοτομιών στη μεταλλουργία.
·      Η συγκέντρωση των εργαζομένων στα εργοστάσια.
·      Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης.
Κύριοι πόλοι ανάπτυξης ήταν η υφαντουργία και η μεταλλουργία.

Η εξάπλωση της βιομηχανικής επανάστασης

Στα μέσα του 19ου αιώνα η εκβιομηχάνιση περιοριζόταν:
·      στη Μ. Βρετανία,
·      στη βόρεια και ανατολική Γαλλία,
·      στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο,
·      στις όχθες του ποταμού Ρήνου,
·      στη βόρεια Ιταλία.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά εξαπλώθηκε με γρήγορους ρυθμούς σε νέες περιοχές της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.
Καινοτομίες στον 19ο αιώνα:
·      Χημεία: μαζική παραγωγή αγαθών.
·      Ηλεκτρισμός: (α) ως πηγή ενέργειας, (β) ως μέσο φωτισμού.
Η επανάσταση στις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες
·      Σιδηρόδρομος         Σύμβολα της
·      Ατμόπλοιο               βιομηχανικής ανάπτυξης       
·      Αυτοκίνητο
·      Αεροπλάνο
·      Μέσα μετάδοσης ήχου
Οικονομικός φιλελευθερισμός και καπιταλισμός
Ο νέος τρόπος οργάνωσης της οικονομίας ονομάστηκε οικονομία της ελεύθερης αγοράς ή καπιταλισμός  ή κεφαλαιοκρατία.
Ιδεολογική βάση του νέου συστήματος:
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός, σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρηματίες είχαν την ελευθερία να πράττουν ό,τι εκείνοι έκριναν αναγκαίο, για να κερδίζουν à το ατομικό συμφέρον θεωρούνταν σημαντικότερο του κοινωνικού.
Χαρακτηριστικά του καπιταλισμού:
·      επιχειρήσεις με μετοχικό κεφάλαιο,
·      μεγάλες τράπεζες,
·      ολιγοπώλια ή μονοπώλια,
·      περιοδικές οικονομικές κρίσεις.