Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης

Το φαινόμενο βιομηχανική επανάσταση
Οι πρώτες βιομηχανίες δημιουργήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία γύρω στα 1750-1780. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε εκβιομηχάνιση.
Κύρια χαρακτηριστικά της εκβιομηχάνισης:
·      Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνικών μέσων με επακόλουθα: 
Ø      τον περιορισμό της χειρωνακτικής εργασίας,
Ø      την  αύξηση της παραγωγής,
Ø      τη μείωση του κόστους των προϊόντων.
·      Η αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας – κυρίως του άνθρακα.
·      Η εφαρμογή καινοτομιών στη μεταλλουργία.
·      Η συγκέντρωση των εργαζομένων στα εργοστάσια.
·      Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης.
Κύριοι πόλοι ανάπτυξης ήταν η υφαντουργία και η μεταλλουργία.

Η εξάπλωση της βιομηχανικής επανάστασης

Στα μέσα του 19ου αιώνα η εκβιομηχάνιση περιοριζόταν:
·      στη Μ. Βρετανία,
·      στη βόρεια και ανατολική Γαλλία,
·      στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο,
·      στις όχθες του ποταμού Ρήνου,
·      στη βόρεια Ιταλία.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά εξαπλώθηκε με γρήγορους ρυθμούς σε νέες περιοχές της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.
Καινοτομίες στον 19ο αιώνα:
·      Χημεία: μαζική παραγωγή αγαθών.
·      Ηλεκτρισμός: (α) ως πηγή ενέργειας, (β) ως μέσο φωτισμού.
Η επανάσταση στις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες
·      Σιδηρόδρομος         Σύμβολα της
·      Ατμόπλοιο               βιομηχανικής ανάπτυξης       
·      Αυτοκίνητο
·      Αεροπλάνο
·      Μέσα μετάδοσης ήχου
Οικονομικός φιλελευθερισμός και καπιταλισμός
Ο νέος τρόπος οργάνωσης της οικονομίας ονομάστηκε οικονομία της ελεύθερης αγοράς ή καπιταλισμός  ή κεφαλαιοκρατία.
Ιδεολογική βάση του νέου συστήματος:
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός, σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρηματίες είχαν την ελευθερία να πράττουν ό,τι εκείνοι έκριναν αναγκαίο, για να κερδίζουν à το ατομικό συμφέρον θεωρούνταν σημαντικότερο του κοινωνικού.
Χαρακτηριστικά του καπιταλισμού:
·      επιχειρήσεις με μετοχικό κεφάλαιο,
·      μεγάλες τράπεζες,
·      ολιγοπώλια ή μονοπώλια,
·      περιοδικές οικονομικές κρίσεις.


Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

                                                          ΕΝΟΤΗΤΑ 6
              Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη
Οι ευρωπαϊκοί λαοί αμφισβήτησαν τις αποφάσεις του συνεδρίου της Βιέννης (1815) διατυπώνοντας πολιτικές και εθνικές διεκδικήσεις.
Πολιτικές διεκδικήσεις
·      Σύνταγμα
·      Κοινοβουλευτικοί θεσμοί
·      Αναγνώριση ατομικών ελευθεριών και πολιτικών δικαιωμάτων.

Σχηματίστηκαν τρία πολιτικά ρεύματα:
·      Οι μετριοπαθείς φιλελεύθεροι (μεγαλοαστοί, φιλελεύθεροι ευγενείς): ήθελαν συνταγματική μοναρχία με εκλογικό δικαίωμα εξαρτημένο από την περιουσία.
·      Οι ριζοσπάστες δημοκρατικοί (μικροαστοί, διανοούμενοι): ήθελαν αβασίλευτη δημοκρατία με πολιτικά δικαιώματα για όλους.
·      Οι σοσιαλιστές (διανοούμενοι, εργάτες): ήθελαν κοινωνική και πολιτική ισότητα.
Εθνικές διεκδικήσεις
Η συνειδητοποίηση της ιδέας του έθνους είχε ως αποτέλεσμα εθνικές διεκδικήσεις, καθώς πληθυσμοί με εθνική συνείδηση δεν διέθεταν κράτος, επειδή:
·      ζούσαν σε μεγάλες πολυεθνικές αυτοκρατορίες (Αυστριακή, Οθωμανική).
·      ζούσαν διάσπαρτοι σε διάφορα κράτη (γερμανικό, ιταλικό, πολωνικό έθνος).
Αρχή των εθνοτήτων = η επιδίωξη να συγκεντρωθούν όλοι οι ομοεθνείς σε ένα κράτος ( έθνος = κράτος).
Η αρχή των εθνοτήτων πηγάζει από δύο πηγές:
·      τη γαλλική επανάσταση
·      την αντίδραση στη γαλλική κυριαρχία ειδικά στο γερμανικό χώρο.
Κατά τους Γερμανούς φιλοσόφους η έννοια του έθνους βασίζεται σε τρία στοιχεία:
·      την ιστορία
·      τη γλώσσα
·      τη θρησκεία. 
Επαναστατικά κύματα που προκάλεσαν οι πολιτικές και εθνικές διεκδικήσεις:
·      του 1820-1821
·      του 1830
·      του 1848
Οι επαναστάσεις των ετών 1820-1821
·      Η επανάσταση στην Ισπανία (1820).                 Οι επαναστάσεις αυτές        
·      Οι επαναστάσεις στην Ιταλία (1820-1821)        καταπνίγηκαν από την Ιερή
·      Η επανάσταση στην Ελλάδα (1821).                  Συμμαχία, με εξαίρεση την
                                                                                    Ελληνική που είχε αίσιο τέλος.