Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ :    1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20,22 , 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 44 


Ν. ΓΛΩΣΣΑ: 

Ενότητες: 1(εκτός Β3 , Γ), 2, 3, 4 (εκτός Α και Δ), 5 Α, Ε

Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

ΕΝΟΤΗΤΑ 44Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο

Η ηχογράφηση ΕΔΩ

Η αποκατάσταση των προσφύγων:
·        Η στέγαση και η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων ήταν ένα άμεσο ζήτημα που είχε να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου. 
·        Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) βοήθησε την Ελλάδα να συνάψει δάνειο και ίδρυσε την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ).
·        Η ΕΑΠ ήταν ένας αυτόνομος οργανισμός που λειτούργησε, σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος, από το 1923 έως το 1930. Ασχολήθηκε κυρίως με την αποκατάσταση των προσφύγων στην ύπαιθρο.
·        Την αποκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις ανέλαβε κυρίως το ελληνικό κράτος που δημιούργησε προσφυγικούς συνοικισμούς ενώ οι ευκατάστατοι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε περιοχές που επέλεξαν οι ίδιοι. 
Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους γηγενείς Έλληνες και στους πρόσφυγες: 
·        Οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν αρνητικά από τους γηγενείς, γιατί:
Ø      αποκαταστάθηκαν σε γη που οι ντόπιοι θεωρούσαν δική τους,
Ø      εργάζονταν με χαμηλά μεροκάματα προκαλώντας πτώση των αμοιβών,
Ø      ήταν στην πλειονότητά τους βενιζελικοί και αυτό τους έκανε ανεπιθύμητους στην αντιβενιζελική Παλαιά Ελλάδα,
Ø      είχαν πρωτάκουστα ονόματα, έτρωγαν άγνωστα φαγητά και οι γυναίκες τους εργάζονταν σε ξένες δουλειές. 
·        Για πολλά χρόνια ο όρος «πρόσφυγας» είχε υποτιμητική σημασία.

Οι συνέπειες για την Ελλάδα από την άφιξη των προσφύγων:
·        Σε πολιτικό επίπεδο
Ø      Εγκαταλείφθηκε η Μεγάλη Ιδέα, καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων συγκεντρώθηκε μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους.
Ø      Με την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Θράκη ενισχύθηκε η εθνική ομοιογένεια.
Ø      Οι περισσότεροι πρόσφυγες ήταν βενιζελικοί, ενώ αργότερα πολλοί έγιναν κομμουνιστές και σοσιαλιστές και πρωτοστάτησαν στους κοινωνικούς αγώνες.
·        Σε οικονομικό επίπεδο
Ø      Ενισχύθηκε η αγροτική οικονομία.
Ø      Τονώθηκε το εμπόριο και η βιομηχανία.
·        Σε κοινωνικό επίπεδο
Ø      Οι πρόσφυγες έφεραν στην Ελλάδα τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους, το ρεμπέτικο τραγούδι και τη μαγειρική τους.
Ø      Με την έξοδο πολλών γυναικών προσφύγων αλλά και γηγενών στην εργασία άρχισε να αμφισβητείται η αντίληψη ότι η γυναίκα είναι υποχείριο του άνδρα.
·        Σε πολιτισμικό επίπεδο
Ø      Οι πρόσφυγες ανανέωσαν τα ελληνικά γράμματα και τις τέχνες.