Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 35 - 36Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία

 • Τον Οκτώβριο του 1918, ο σουλτάνος συνθηκολογεί
 • Η οθωμανική αυτοκρατορία τίθεται υπό την κατοχή της Αντάντ,
 • Ελληνικός στόλος συμμετέχει στην κατάληψη της Κωνσταντινούπολης.
 • Το Δεκέμβριο του 1918, ο Βενιζέλος υποβάλει υπόμνημα στο συνέδριο του Παρισιού με τις ελληνικές διεκδικήσεις,

Οι ελληνικές διεκδικήσεις περιλάμβαναν :
 • την ανατολική Θράκη έως τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης,
 • την περιοχή της Σμύρνης,
 • τα νησιά Ιμβρος και Τένεδος.

v     Ο Βενιζέλος στέλνει ελληνικό στρατό στην Ουκρανία κατά των μπολσεβίκων,
v     Η Αγγλία υποστηρίζει τα ελληνικά αιτήματα εις βάρος των Ιταλών.
v     Το συμβούλιο του Παρισιού, τον Απρίλιο του 1919, δίνει εντολή στην Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Μικρά Ασία.
v     Στις 2 Μαϊου 1919, ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη,
v     Οι Έλληνες της περιοχής ενθουσιάζονται. οι Τούρκοι αντέδρασαν αρνητικά.
v     Οι Ιταλοί δυσαρεστήθηκαν, βοηθούν τους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων.

Ο ελληνισμός  της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου

Ο ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας

ü      Έλληνες διάφορων περιοχών μεταναστεύουν στη Μικρά Ασία, στα μέσα του 19ου αιώνα.
ü      Στην πόλη της Σμύρνης οι Έλληνες αποτελούσαν την πλειονότητα (40Ο.0Ο0 περίπου),
ü      Κυριότερη ενασχόληση των Ελλήνων ήταν το εμπόριο.
ü      Η Σμύρνη ήταν κέντρο :
 • Οικονομικό ( εμπορικοί οίκοι, τράπεζες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις ),
 • εκπαιδευτικό ( Ευαγγελική Σχολή, Ομήρειο, Κεντρικό Παρθεναγωγείο ),
 • πολιτιστικό ( τυπογραφεία )

Ο ελληνισμός του Πόντου

 • Ο ελληνισμός του Πόντου ήταν οργανωμένος σε ελληνορθόδοξες κοινότητες.
 • Μεγάλα εμπορικά κέντρα ήταν η Τραπεζούντα, η Κερασούντα και η Σαμψούντα.
 • Ονομαστό εκπαιδευτήριο υπήρξε το Φροντιστήριον της Τραπεζούντας.

Οι διωγμοί του μικρασιατικού ελληνισμού

 • Η επανάσταση των Νεοτούρκων (1908), φέρει την επιδείνωση της κατάστασης του μικρασιατικού ελληνισμού.
 • Τα γερμανικά συμφέροντα εκτόπισαν Έλληνες, Αρμένιους, Εβραίους.
 • Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, περίπου 150.000 Έλληνες εκτοπίζονται στην Ανατολία.
 • Στα τάγματα εργασίας οδηγούνταν άντρες άνω των 45 ετών.
 • Εξοντώθηκαν τότε συνολικά 250.000 Έλληνες.
 • Στο τέλος του Α παγκόσμιου πολέμου εκδηλώθηκε αυτονομιστική κίνηση των Ελλήνων στον Πόντο και ιδρύθηκε ομόσπονδο ποντοαρμενικό κράτος με τη Συνθήκη των Σεβρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου